Realizacja domu | P  dobiega końca. Czekamy na efekt finalny.

130730