Półmetek remontu kamienicy – części zespołu pałacowego Juliusza Józefa Heinzla.

W 1891r architekt Hilary Majewski zaprojektował kamienicę o bryle identycznej i zbliżonej dekoracji fasady do budynku zwanego domem Starkego.  Ten zabieg podkreślił symetrię pałacu na tle najbliższego otoczenia. Projekt przewidywał wystawienie dwóch oficyn bocznych i jednej poprzecznej.

P106